Oxbow Bend, Grand Teton National Park, Wyoming 2016 (Leamon)